Xổ số trực tuyến kiên giang - Nền tảng xổ số trực tuyến uy tín

Huyện ủy Chiêm Hóa nhiệm kỳ 2020 - 2025

BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY

 

Đ/C HÀ ĐỨC TẬP

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

Đ/C MA PHÚC HÀ

BÍ THƯ

 

Đ/C NGUYỄN TIẾN DŨNG

PHÓ BÍ THƯ

​Đ/C QUAN VĂN DUYÊN

ỦY VIÊN

Đ/C TRẦN VĂN TUYÊN

ỦY VIÊN

 

Đ/C NGUYỄN THẾ NGHĨA

ỦY VIÊN

 

Đ/C TRIỆU ĐỨC LONG

ỦY VIÊN

 

 

Đ/C PHẠM THANH TÂM

ỦY VIÊN

Đ/C MA VĂN HÙNG

ỦY VIÊN

​Đ/C HÀ THỊ MINH QUANG

ỦY VIÊN

 

Đ/C NGUYỄN THẾ HƯNG

ỦY VIÊN

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ

1- Đ/c Ma Phúc Hà - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy

2- Đ/c Hà Đức Tập - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

3- Đ/c Nguyễn Tiến Dũng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

4- Đ/c Quan Văn Duyên - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện.

5- Đ/c Trần Văn Tuyên - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.

6- Đ/c Nguyễn Thế Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy.

7- Đ/c Triệu Đức Long - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện.

8- Đ/c Phạm Thanh Tâm - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Công an huyện

9- Đ/c Ma Văn Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện

10- Đ/c Hà Thị Minh Quang - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện

11- Đ/c Nguyễn Thế Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện

12- Đ/c Vũ Đình Tân - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện

13- Đ/c Ma Phúc Khứu - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện

14- Đ/c Mai Văn Vũ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Chánh Văn phòng Huyện ủy

15- Đ/c Ma Xuân Bích - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Huyện ủy

16- Đ/c Ma Đình Trường - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

17- Đ/c Ma Trọng Hưng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Chủ tịch LĐLĐ huyện

18- Đ/c Trần Văn Tú - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Chủ tịch Hội Nông dân huyện

19- Đ/c Hà Thị Thảo - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Huyện đoàn.

20- Đ/c Đỗ Minh Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Trưởng Phòng Nội vụ huyện.

21- Đ/c Mai Thị Kim Quê - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện.

22- Đ/c Nguyễn Ngọc Hưng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện.

23- Đ/c Lê Duy Thiệp - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện

24- Đ/c Nguyễn Gia Luyện - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Chánh Thanh tra huyện

25- Đ/c Lâm Thị Hồng Ngân - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Trưởng phòng Phòng Văn hóa - Thông tin

26- Đ/c Bùi Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Trưởng Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện.

27- Đ/c Lê Thị Thanh Tâm - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện.

28- Đ/c Hà Thị Bích Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện.

29- Đ/c Kim Ngọc Tuyên - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Hạt Trưởng Hạt Kiểm lâm Chiêm Hóa.

30- Đ/c Bàn Văn Trọng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng huyện.

31- Đ/c Nguyễn Minh Phú - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Trưởng Phòng Lao động TB&XH huyện.

32. Phúc An Hoành - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Chánh án Tòa án nhân dân huyện.

33- Đ/c Lý Trung Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.

34- Đ/c Hà Quang Phượng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Thịnh

35- Đ/c Triệu Phúc Phương - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tri Phú   

36- Đ/c Hà Kim Quốc Sỹ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn Vĩnh Lộc .

37- Đ/c Trần Văn Chính - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phúc Thịnh