Xổ số trực tuyến kiên giang - Nền tảng xổ số trực tuyến uy tín

Tập huấn truyền dạy văn hóa dân tộc Dao năm 2023

Ngày 07/12, Phòng Văn hóa Thông tin phối hợp với UBND xã Trung Hà tổ chức tập huấn truyền dạy văn hóa dân tộc Dao trên địa bàn xã năm 2023.

Một số hoạt động trong lớp tập huấn truyền dạy văn hóa dân tộc Dao năm 2023.

Trong thời gian tập huấn 15 ngày, 20 thành viên thành viên Câu lạc bộ văn hoá dân tộc Dao tiền, xã Trung Hà sẽ được các nghệ nhân cao tuổi, người nắm giữ kho tàng văn hóa phi vật thể dân tộc Dao truyền dạy các làn điệu hát Páo dung, múa màng; Học về ý nghĩa các hoa văn, họa tiết trên trang phục và học về nghi lễ truyền thống của dân tộc Dao tiền…từ đó nhằm khôi phục, bảo tồn, lưu giữ văn hóa truyền thống của dân tộc Dao, làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào; góp phần thiết thực phát triển kinh tế - xã hội, du lịch cộng đồng trên địa bàn.

Các đại biểu và học viên tham gia lớp tập huấn truyền dạy văn hóa dân tộc Dao xã Trung Hà năm 2023.

Thông qua lớp tập huấn giúp học viên nắm vững và vận dụng có hiệu quả những kiến thức đã tiếp thu để triển khai thực hiện việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống dân tộc gắn với phát triển du lịch tại địa phương thiết thực, hiệu quả. Đồng thời góp phần thực hiện có hiệu quả Dự án “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025./.

Tài Tùng

Tin cùng chuyên mục